Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie, prieskum trhu

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: AQUA KUBÍN, s.r.o.
Sídlo: Športovcov 1182/ 5, 026 01 Dolný Kubín
Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Vilček - konateľ
 


Spoločnosť AQUA KUBÍN, s.r.o.  je verejným obstarávateľom podľa   § 7 ods.1 písm.d) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení ( ďalej ako ZVO ) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto ZVO.

 

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto ZVO, ktorý  upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom obstarávaní.

Zákazka je nadlimitná , podlimitná alebo s  nízkou hodnotou, v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.

 

Civilná zákazka s nízkou hodnotou (§ 5 ods.4 ZVO)  je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit pri podlimitnej zákazke (  § 5 ods.3 ZVO) v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. Pri jej zadávaní sa postupuje v súlade s  § 117 ZVO.

Na zadávanie tohto typu zákaziek má spoločnosť AQUA KUBÍN, s.r.o. vypracovanú internú smernicu. 

 

Pri zadávaní  nadlimitných a podlimitných zákaziek verejný obstarávateľ postupuje v zmysle finančných limitov uvedených v §5 ods. 2 a ods.3 a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní .


 

Virtuálna prehliadka

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka